Potřebujete pomoc?
+420 605 777 727 (Po–Pá: 7.30–16.00)

Dotace DEŠŤOVKA

Nenechávejte peníze odtéct okapem

Ministerstvo životního prostředí nabízí dotaci pro ohleduplnější hospodaření s vodou. Vztahuje se nejen na nákup samotného zařízení, ale i instalaci, zemní práce a případné úpravy rozvodů. Jak na ni dosáhnete? To nechte na nás.

Klima se mění. Sud pod okap už nestačí

Celá dotační iniciativa vychází z dat o úhrnu srážek a předpovědí toho, jak bude v následujících letech stále těžší pokrýt spotřebu vody v suchém období. Celkový úhrn srážek totiž sice zůstává vesměs stejný, je však rozdělen do období intenzivních dešťů a sucha. To znamená, že jestli jako lidé chceme na této planetě vydržet, musíme se přizpůsobit. A proto jsou tu nádrže na dešťovou vodu, které jsou chytrou investicí do budoucna. Voda totiž s největší pravděpodobností přibývat nebude, a provizorní řešení suchá období nepokryjí.

Jaké vlastně jsou podmínky pro získání dotace DEŠŤOVKA?

Podmínky dotace se odvíjí od toho, jakým způsobem budete dešťovou vodu následně využívat. Ministerstvo celou dotaci rozdělilo do tří kategorií s různorodými podmínkami. Abyste přesně věděli, jak při dotaci postupovat, bedlivě jsme pro vás pročetli kompletní dokumentaci a převedli ji do přehlednější formy.

Dešťovou vodu chci užívat pouze k venkovním účelům

Pokud chcete vaši zahradu udržovat s maximálním ohledem na přírodu, týká se Vás skupina dotací pod názvem - Akumulace dešťové vody pro zálivku zahrady. Lze ji čerpat i na nejdostupnější systémy jako je náše nádrž NAUTILUS® s čerpacím systémem GARDENA.

Výše dotace

Dešťovou vodu pak můžete využít třeba na mytí auta, doplňování vody v bazénu nebo zalévání zahrady.

 • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč za každý m3 pro vypočtený minimální objem nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • celková max. výše dotace 55 000 Kč
 • max. fixní dotace 20 000 Kč
 • max. dotace na zpracování projektu 5 000 Kč
Schéma akumulace dešťové vody pro zálivku

Informace k podmínkám dotace

 • Je určena pro stávající rodinné i bytové domy v celé ČR, které jsou zkolaudované do 27. dubna 2017 včetně. Není určená pro novostavby.
 • Dotaci lze získat na nádrže určené k zachytávání srážkové vody s minimálním objemem 2 m3.
 • Stejné podmínky platí i pro rekreační domy, které slouží pro trvalé bydlení.
 • Časová uznatelnost způsobilých výdajů se liší podle toho, zda se obec nachází v seznamu suchých obcí.
 • V případě, že vaše obec není ohrožená suchem (nenachází se v seznamu suchých obcí), lze uplatnit pouze náklady vystavené až po datu 1.10.2018. Obecně: U opatření prováděných po 1.10.2018 není potřeba dokládat, zda je/není obec ohrožená suchem.
 • Pokud se obec nenachází v seznamu suchých obcí a máte uznatelné náklady před 1.10.2018, lze je uplatnit pouze pokud splníte alespoň jednu z níže uvedených podmínek:
  • V obci či její části bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje, dovozem či dopouštěním pitné vody z jiného zdroje do vodojemu zásobujícího místní vodovod nebo do individuálních zdrojů pitné vody, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaných zdrojích. Nevztahuje se na zajištění náhradního zásobování pitnou vodou z důvodu havárie, kontaminace apod.
  • V obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem...) opakovaně omezeno používání vody, a to minimálně ve dvou různých letech.
  • V obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem...) dlouhodobě omezeno používání vody, a to minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce.

Dešťovou vodu chci používat k venkovním účelům a na splachování WC

Pokud se poohlížíte po dotaci, která vám usnadní nejen ekologickou údržbu zahrady, ale také třeba splachování WC, ministerstvo si pro vás připravilo další skupinu dotací pod názvem - Akumulace dešťové vody pro splachování WC a zálivku zahrady. V tomto případě opět doporučujeme zvolit spolehlivý systém nádrže na dešťovou vodu NAUTILUS® vybavenou čerpacím systémem GARDENA, který vám napojíme i pro potřeby splachování.

Výše dotace

 • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč za každý m3 pro vypočtený minimální objem nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • celková max. výše dotace 65 000 Kč
 • max. fixní dotace 30 000 Kč
 • max. dotace na zpracování projektu 5 000 Kč
Schéma akumulace dešťové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Informace k podmínkám dotace

 • Dotaci lze získat na nádrže určené k zachytávání srážkové vody s minimálním objemem 2 m3.
 • Je určena pro stávající rodinné i bytové domy v celé ČR, včetně novostaveb. Vhodné i pro obytné domy ve výstavbě.
 • Stejné podmínky platí i pro rekreační domy, které slouží pro trvalé bydlení.
 • stávajících obytných domů musí být na systém napojena alespoň jedna toaleta umístěná v obytné části domu.
 • novostaveb musí být na systém napojeny všechny toalety umístěné v obytné části domu.
 • Rozvody srážkové vody a pitné vody musí být odděleny a nesmí se vzájemně přímo spojovat.

Chci používat přečištěné odpadní vody s možným využitím dešťové vody k venkovním účelům a na splachování WC

Systém je vhodný pro majitele domů se zahradou, kteří chtějí ušetřit za pitnou vodu tím, že využijí srážkovou vodu a navíc i recyklovanou šedou vodu pro splachování a zalévání zahrady.

Systém je rozdělen na dvě aktivity:

 • bez využití srážkových vod
 • kombinace přečištěné odpadní vody a využití srážkových vod

Dotace je zaměřena zejména na žadatele, kteří se chystají stavět nebo rekonstruovat a mohou si tak v průběhu řešení projektu či výstavby nachystat vše potřebné.

Výše dotace

1. Systémy pro využití přečištěné odpadní vody bez využití srážkových vod

 • dotace až 45 000 Kč + 3 500 Kč za každý instalovaný m3 pro vypočtený minimální objem nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • celková max. výše dotace 105 000 Kč
 • max. fixní dotace 45 000 Kč
 • max. dotace na zpracování projektu 10 000 Kč

2. Systémy pro využití přečištěné odpadní vody kombinované se systémem pro využití srážkových vod

 • dotace až 60 000 Kč + 3 500 Kč za každý instalovaný m3 pro vypočtený minimální objem nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • celková max. výše dotace 105 000 Kč
 • max. fixní dotace 60 000 Kč
 • max. dotace na zpracování projektu 10 000 Kč
Schéma recyklace šedé vody

Informace k podmínkám dotace

 • Dotaci lze získat na nádrže určené k zachytávání srážkové vody s minimálním objemem 2 m3.
 • Je určena pro stávající rodinné i bytové domy v celé ČR, včetně novostaveb. Vhodné i pro obytné domy ve výstavbě.
 • Stejné podmínky platí i pro majitele rekreačních domů, které slouží pro trvalé bydlení.
 • stávajících obytných domů musí být na systém napojena alespoň jedna toaleta umístěná v obytné části domu.
 • novostaveb musí být na systém napojeny všechny toalety umístěné v obytné části domu.
 • Rozvody srážkové a přečištěné odpadní vody musí být odděleny od vody pitné a nesmí se vzájemně přímo spojovat.
 • Do systému šedých vod nesmí být napojeny i vody tzv. černé.
 • V případě vypouštění přečištěné odpadní vody do vod podzemních či povrchových má žadatel povinnost doložit platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané příslušným vodoprávním úřadem. (Týká se i vypouštění ve formě zálivky).

Řešení tohoto typu dotace pro Vás v současné době připravujeme.

Rádi Vám zavoláme

Neváhejte, odešlete nám své telefonní číslo a my se Vám co nejdříve ozveme.

Rádi Vám napíšeme

Neváhejte, odešlete nám svou e‑mailovou adresu a my Vám co nejdříve napíšeme.

Naše webové stránky a řídicí panely používají soubory cookie. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Zjistěte více zde.